Hướng dẫn lập báo cáo hàng tháng

1
Mục đích lập báo cáo hàng tháng
2
Không làm báo cáo thì sẽ ra sao
3
Tiêu chí thực hiện
4
Hướng dẫn cách lập báo cáo hàng tháng

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 3 students
Lectures: 4

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed