Nghiên cứu từ khoá & Lập kế hoạch nội dung SEO (Advanced)

Việc nghiên cứu từ khoá không có các bước hay khối lượng công việc cố định, nó sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào: 

  • Website hiện tại: chất lượng bài viết, 
  • Mục đích: tăng nhận diện thương hiệu, cung cấp thông tin, hay kinh doanh (ra lead hay ra khách hàng)…
  • Ngân sách, nguồn lực, deadline 
  • Lĩnh vực, đối thủ cạnh tranh 

Do đó, bạn có thể skip vài bước hoặc tập trung làm kỹ 1-2 bước nào đó!

Bước 1: Nghiên cứu 3C

1
Bước 1.1: Nghiên cứu khách hàng
2
Bước 1.2. Nghiên cứu đối thủ
3
Bước 1.3. Nghiên cứu công ty – sản phẩm

Bước 2: Nghiên cứu từ khóa bằng tool từ từ khoá gốc

1
Bước 2.1. Chuẩn bị danh sách từ khóa gốc
2
Bước 2.2. Dùng tool xuất danh sách từ khoá liên quan

Bước 3: Nghiên cứu từ khoá đối thủ

1
Bước 3.1. Xác đinh đối thủ
2
Bước 3.2. Cách nghiên cứu từ khoá đối thủ

Bước 4: Gộp các từ khoá thành nhóm theo chủ đề

1
Bước 4: Gộp các từ khoá thành nhóm theo chủ đề

Bước 5: Xây dựng cấu trúc nội dung & định hướng nội dung tổng quan cho từng bài viết

1
Bước 5: Xây dựng cấu trúc nội dung & định hướng nội dung tổng quan cho từng bài viết

Bước 6: Sắp xếp thứ tự ưu tiên

1
Bước 6: Sắp xếp thứ tự ưu tiên
2
Tổng hợp kiến thức về nghiên cứu từ khoá trên mạng

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 1 student
Lectures: 11

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed